In de passantenhaven van Steenwijk WiFi gratis beschikbaar.
Inlogcodes zijn verkrijgbaar bij de havenmeester (06-22 74 56 22)webworks by multimove