In de havenkom van Giethoorn is WiFi gratis beschikbaar.
Inlogcodes zijn verkrijgbaar bij de havenmeester (06-51508322).webworks by multimove