De passantenhaven van Steenwijk heeft een langgerekt karakter.
U kunt langszij ligplaatsnemen. Graag zoveel mogelijk aansluiten.

Halverwege de haven is een vaste loopbrug met een doorvaarthoogte van 3,5m.
Jachten met een lagere doorvaarthoogte graag doorvaren en voorbij de brug
ligplaats nemen.webworks by multimove