LET OP

De passantenjachthaven Blokzijl is bereikbaar via een sluis en een openstaande waterkering de zg. 'Sas'.
De drempel in de sluis en de waterkering is 1,60m NAP.webworks by multimove