In de havenkom van Blokzijl is WiFi beschikbaar.
Inlogcodes zijn verkrijgbaar bij de havenmeester (06-51508322).

U kunt kiezen tussen 24 uur (€ 2,--), 3 dagen (€ 5,--) en een week (€ 10,--) toegang.

Deze inlogcodes zijn in alle havens (behalve Driewegsluis) bruikbaar.webworks by multimove