In de passantenhaven van Steenwijk WiFi beschikbaar.
Inlogcodes zijn verkrijgbaar bij de havenmeester (06-22 74 56 22)

U kunt kiezen tussen 24 uur (€ 2,--), 3 dagen (€ 5,--) en een week (€ 10,--) toegang.

Deze inlogcodes zijn in alle havens (behalve Driewegsluis) bruikbaarwebworks by multimove